Windows 

   Home   Hledání   Autor...         Aktualizace 20.11.2005.
Windows byly pouhou grafickou nadstavbou MS-DOS. Postupně se z nich stal plnohodnotný operační systém. Zde jsou jak základní popisy jednotlivých verzí, tak i konkrétní postřehy z provozu. Více o verzi software, hardware, licenci a těchto www ve volbě "Autor...".

Zde naleznete : MS Windows XP, MS Windows NT / 2000, MS Windows 9.x / ME, MS Windows 3.x.

MS Windows XP

    Připravuje se...
Microsoft i nadále zachoval jak OS určený pro domácí užití a zábavu, tak vedle toho i profesionální robustní systém ve verzi pro stanici či server. Přesto se Windows XP staly jistým mezníkem. Došlo k sjednocení jak základní struktury OS, tak společným pojmenováním meziverzí na XP i k zpřehlednění v označení konkrétních verzí.

MS Windows NT / 2000

 MS Windows NT / 2000   Vedle řady běžně používaných MS Windows 3.x / 9.x vznikla i řada robustních, velmi stabilních a lépe zabezpečených Windows NT a Windows 2000 ( 2K ). Zde je stručné uvedení těchto verzí se zaměřením na NT.

MS Windows 9.x / ME

 MS Windows 9.x / ME   Po řadě MS Windows 3.x přišly kompaktnější MS Windows 95 / 95B / 98 / 98SE / ME s nově koncipovaným grafickým prostředím a novými vlastnostmi. Uvádím v bodech některé poznámky a příklady nastavení registrů.
Ke stažení : Obsahuje příklad konfiguračních *.INI souborů z MS Windows 98SE.
  •  w98_ini.zip   Vše je zapakováno v *.ZIP souboru velikém 16 KB.
  • Obsah : Soubory INI vztahující se ke konfiguraci systému Windows jako je win.ini, system.ini, control.ini. // Soubory INI konfigurující aplikace jako Windows Commander, prohlížeč XnView...

    MS Windows 3.x

     MS Windows 3.x   Pro značně rozšířený MS-DOS firma Microsoft v roce 1990 uvolnila grafickou nadstavbu MS Windows 3.0 / 3.1 / 3.11 WFW. Rozjela se etapa nového způsobu ovládání počítačů. Zde je základní popis podstaty a částí Windows 3.x.