Počítač 

   Home   Hledání   Autor...         Aktualizace 20.11.2005.
Počítačem je zde myšleno běžné PC - personal computer - firmy IBM a jemu odpovídající - kompatibilní. Jeho používání zachycuje mnoho textů, popisů, kurzů či knih. Z nich si průběžně tvořím jednoduché návody obsahující základní postupy a principy. Více o verzi software, hardware, licenci a těchto www ve volbě "Autor...".

Zde naleznete : Počítačové zkratky, Použití PC - základy, Práce s grafikou - základy, Struktura disku, Start PC, Počítač s MS-DOS, Pořízení PC.

Počítačové zkratky

 Běžné zkratky    Zkratky sítě  
Seznam některých často používaných počítačových zkratek a termínů a základní vysvětlení jejich významu. Mnoho takových zkratek je užíváno nezávisle na typu operačního systému.

Použití PC - základy

 Počítač - Základní obsluha   HTML verze návodu "nv02obsluhapc.doc". Popis základů práce na PC v MS Windows 95/ 98/ ME/ 2000/ NT/ XP.
Ke stažení : Obsahuje asi 30 stránek formátu A5 na výšku. ( Někdy je třeba přeformátovat jednotlivé stránky. To lze provést například změnou okrajů. )
 •  nv02obsluhapc.zip   Zapakováno v *.ZIP souboru velikém 454 KB. Obsahuje 4x stejný text v těchto formátech :
  1/ *.doc - tvořen MS Windows9x Word 97 CS Win1250 veliký 290 KB.
  2/ *.pdf - uložen v PDF CS Win1250 veliký 299 KB.
  3/ *x.doc - upraven Linux OpenOffice 1.1.2 a uložen jako MS Word 97 CS Win1250 veliký 292 KB.
  4/ *x.sxw - upraven Linux OpenOffice 1.1.2 a uložen jako OpenOffice 1.1.2 CS Win1250 komprimovaně veliký 58 KB.
 • Obsah : PC popis / schema / spuštění / myš / klávesy - speciální znaky přes ALT / vypnutí / reset. Data velikost / uložení / disky / adresáře / soubory / pojmenování / cesty. Windows plocha / nástrojová lišta / ikony / okna / nápověda / hledání / tisk / objekty. Síť schema / server / stanice / LAN / MAN / WAN / Internet / centrální / distribuované / přihlášení / odhlášení / bezpečnost práce. Programy kalkulačka / poznámky / Wordpad / Malování / Word / Excel / Explorer / Outlook / Lotus. Souborový manažér Salamander / Windows Commander.

  Práce s grafikou - základy

   Počítač - Základy grafiky   HTML verze návodu "nv04grafikapc.doc". Popis základů práce s grafikou na PC v MS Windows 95/ 98/ ME/ 2000/ NT/ XP.
  Ke stažení : Obsahuje asi 7 stránek formátu A4 na šíř, 2 sloupce na stránku. ( Někdy je třeba přeformátovat jednotlivé stránky. To lze provést například změnou okrajů. )
 •  nv04grafikapc.zip   Zapakováno v *.ZIP souboru velikém 24 KB. Obsahuje text vytvořený v MS Windows9x Word 97 CS Win1250 veliký 105 KB.
 • Obsah : Stručné shrnutí základů práce na PC - popis / data / Windows. Předpokládá znalost základů práce s PC. Obrázek popis / zobrazení / tisk / velikost / uložení / grafické formáty. Vznik obrázku kreslení / skenování / vyfotografování. Zpracování obrázku úprava - optimalizace / vložení do dokumentů.

  Struktura disku

   Počítač - Disk   Důležité komponenty - části PC - vnější paměťová média. Jsou to: pevný disk HD, disketa FD, ZIP / MO disk, páska, CD / DVD disk, flash disk... Zde je popsán tradiční představitel - HD pevný disk - jeho konstrukce a logické rozdělení - sektor, stopa, povrch, oddíl, kořen, adresář, cesta...

  Start PC

   Počítač - Start   Při startu - zavedení - natažení OS se užívají termíny jako je BOOT / CMOS / POST / BIOS. Ty představují několik speciálních úkonů, které zapnutím PC automaticky oživí počítač a zobrazí uživatelské ovladatelné prostředí.

  Počítač s MS-DOS

   Počítač s MS-DOS   MS-DOS je dnes již přežitý OS. Přestože měl i spoustu nevýhod, byl v letech 1985-1990 nejpoužívanějším OS na osobních počítačích kompatibilních s PC IBM. Obsahem tohoto příspěvku je podrobnější popis Obsazení disku a Operační paměti a dále Startu a Struktury MS-DOS.
  Ke stažení : Obsahuje příklad konfiguračních startovacích souborů AUTOEXEC.BAT a CONFIG.SYS, dále několik příkladů dávkových *.BAT souborů a ještě výpisy obsazení RAM paměti. Laděno pro MS-DOS 6.x a MS Windows 3.x ale některé *.BAT funkční i v MS Windows 9.x.
 •  boot_bat_mem.zip   Vše je zapakováno v *.ZIP souboru velikém 6 KB. Soubory jsou formátu ASCII bez české diakritiky upravené běžným editorem.
 • Obsah : Soubory konfigurace startu PC s větvenou konfigurací, aktivací protivirové kontroly + zvuku + CD mechaniky. // Soubory dávek řeší jednoduché menu s větvením, předávání parametrů z příkazové řádky dovnitř dávkových souborů, nulování obrazovky, zálohování se zápisem do žurnálu. // Výpisy obsazení paměti RAM pořízené MS-DOS příkazem MEM.

  Pořízení PC

 • Do reklam na prodej počítačů plynou obrovské finanční částky. I zde ale platí, že nejlepší není jen to nejdražší či značkové. Vždy je dobré rámcově zvážit na jak dlouho a k čemu bude počítač pořízen. Dobrým zacházením fyzicky vydrží 8 a více let. Jeho technická zaostalost začne už za 1 - 2 roky. A nakonec, pro většinu uživatelů to nejdůležitější, jeho praktická použitelnost - tzv. morální neopotřebení bývá 4 - 6 let.
 • Počítače, dnes již velmi spolehlivé, jsou určeny široké veřejnosti a v obchodním řetězci, kde jsou běžně dostupné, je s nimi zacházeno jako s jiným spotřebním elektronickým zbožím.
 • Základní činnosti jako práce s klávesnicí, myší, monitorem, tiskárnou... jsou u různých systémů stejné či velmi podobné, stejně tak, jako formy zpracování dat - čili založení, změna, zobrazení, archivace, rušení...
 • Běžnému koncovému uživateli je v podstatě jedno, jaký systém používá, je-li tento správně nastaven, přehledný, dobře a lehce ovladatelný, spolupracující se standardním okolím a je-li na něj uživatel dostatečně zaškolen.
 • Dobře nastavený počítač lze pohodlně obsloužit. Přesto platí, že lépe to zvládá ten, kdo má i určité teoretické znalosti v oblasti obsluhy počítače, či ještě lépe, ten kdo zná základní principy zpracování dat.
 • Běžné ovládání počítačů je momentálně v podstatě vymyšleno a zdárně se používá. Další ruce pro další klávesnice či další oči pro další monitory nám příroda v blízké budoucnosti, doufejme, nenadělí. Přesto nové technologie stále otevírají nové a nové možnosti.
 • A jak tento proces zvládá samotný človíček ? Postupně je nucen více pracovat také sám na sobě. Nestačí mít jen kvalitní výkonou techniku a nové programy s novými vlastnostmi. Je potřebné mít i svěží a trénovanou mysl a k tomu samozřejmě vytrénované i tělo. Jen tak si s nepřetržitě se rozvíjející technikou může poradit.     Hodně zdaru :o)