Databáze 

   Home   Hledání   Autor...         Aktualizace 11.8.2006.
Termín databáze lze charakterizovat jako sbíraná a do nějaké systematické struktury ukládaná data. Leží jako určitý soubor provázaných tabulek, ve kterém je možné provádět různá třídění a vyhledávání. Text níže stručně zachycuje historii a využívání těchto programových prostředků. Více o verzi software, hardware, licenci a těchto www ve volbě "Autor...".

Zde naleznete : FoxPro 2.x

FoxPro 2.x

 FoxPro 2.x   Z mnoha databází platformy xbase se u nás ujal a značně rozšíříl malý databázový systém FoxPro. Pochází ze skupiny programových prostředků typu Dbase, Foxbase, Clipper... Objevil se s hromadným nástupem PC - osobních počítačů, asi v letech 1990-91. Ihned si získal velikou oblibu a s jeho pomocí bylo naprogramováno obrovské množství kvalitního software. Ke svému chodu užíval platformu MS-DOS či jeho ekvivalenty.
Ke stažení : Obsahuje příklad malé ucelené spustitelné FoxPro aplikace.
  •  info2_fp2.zip   Vše je zapakováno v *.ZIP souboru velikém 686 KB.
  • Obsah : INFO2.EXE tvoří malý spustitelny informační databázový systém vystavený na souborech *.DBF. Lze zadávat, opravovat, tisknout, mazat... různá data a vytvořit tak například katalog knih, seznem rozpracovaných úkolů... Nic se neinstaluje. Stačí jen vybalit strukturu INFO2_FP2.ZIP souboru do nějakého adresáře, upravit parametry v INFO2.BAT souboru dle návodu 1_cti_!!.txt a spustit pomocí INFO2.BAT pod MS-DOS či W3x/9x/2K/XP. Součástí jsou zdrojové kódy, kde lze dobře vidět strukturu jazyka a mnohé možnosti dynamického předávání parametrů funkcí a spolupráce s OS.

    MySQL

    Středně velký databázový systém má již řadu let významného představitele. Je jím nepřehlédnutelná databáze MySQL. Vznikla v prostředí UNIX / Linux a díky své úspěšnosti byla později implementována i do prostředí Windows.

    Oracle

    Řadu databázových systémů lze uzavřít velmi známým a rozšířeným databázovým systémem Oracle. Oracle je robustní databázový systém. Tento profesionální velký databázový systém je díky své propracovanosti a robustnosti nasazovám převážně v prostředí užívajícím rozsáhlá a kvalitně zabezpečená data.